Bộ chia điện áp

Filter Ideal Instrument
  1. Bộ chia điện áp RV722 Kelvin-Varley
    • Bộ hiệu chỉnh điện áp chính 100 kΩ Kelivin-Varley
    • Được sử dụng bởi các Viện Đo lường Quốc gia trên khắp thế giới
    • Được xây dựng trong cầu Wheatstone cho phép tự điều chỉnh mạch
    • Sử dụng "Điện trở vết thương dây hàn kín"

1 Item

per page
Set Descending Direction