HARS-LX-3-0.01 Decade kháng thay thế

  • Độ chính xác cao - tối đa 20 trang / phút
  • Độ ổn định cao - tốt như 5 ppm / năm
  • Hơn 55 mẫu có sức đề kháng từ 1 mΩ đến 121,1 MΩ
  • Độ phân giải là 1 mΩ tốt với một thập kỷ cố định hoặc 20 μΩ với bộ biến trở.
  • Hệ số nhiệt độ thấp - thấp nhất là 3 ppm / ° C
  • Công tắc tiếp xúc hợp kim bạc hiệu suất cao
  • Điện trở tự cảm kín, bịt kín
  • Không cần sửa số 0
  • Để tăng độ chính xác, hàng thập kỷ ≥ 1 Ω có thể được cắt riêng
  • Tiêu chuẩn kháng chiến của quân đội Mỹ
Priced at
4.482,00 US$