KVD-700 Bộ chia điện áp Kelvin-Varley chính xác

  • Bộ hiệu chỉnh điện áp chính 100 kΩ Kelivin-Varley
  • Được sử dụng bởi các Viện Đo lường Quốc gia trên khắp thế giới
  • Được xây dựng trong cầu Wheatstone cho phép tự điều chỉnh mạch
  • Nhân viên "Zero tempco foil resistors"
  • Thay thế trực tiếp cho Fluke 720A

Priced at
31.219,00 US$