LS-400A tự cảm thập kỷ hộp

  • Chính xác 2%
  • Phạm vi rộng từ 1 mH - 1 H
  • Lựa chọn rộng các mô hình tiêu chuẩn và tùy chọn với nhiều tính năng mạnh mẽ
  • Nhỏ gọn, thuận tiện và chắc chắn
  • Bảng điều khiển gắn kết, bảo vệ trường hợp và các tùy chọn bảo vệ cầu chì có sẵn
Priced at
735,00 US$