GenRad 1491 D, G chính xác Decade Cuộn cảm

  • Cuộn cảm hàng thập kỷ chính xác nhất có sẵn, độ chính xác là 0,8%
  • Điện cảm từ 1 mH hoặc 100 µH đến 11 H
  • Che chắn lõi hình xuyến cho điện cảm lẫn nhau nhỏ và hiệu ứng tối thiểu từ các trường ngoài
  • Niêm phong chống lại độ ẩm cho sự ổn định lâu dài
  • Cao-Q, 200 trở lên
Prices range from 12.985,00 US$ to 12.985,00 US$
Prices range from 12.985,00 US$ to 12.985,00 US$
Loading... Please wait, loading product options..
Estimated Delivery is 5 to 8 weeks