Hộp số thập tự cảm LS Series

  • Chính xác 2%
  • Phạm vi rộng từ 1 µH - 10 H
  • Lựa chọn rộng các mô hình tiêu chuẩn và tùy chọn với nhiều tính năng mạnh mẽ
  • Nhỏ gọn, thuận tiện và chắc chắn
  • Bảng điều khiển gắn kết, tùy chọn trường hợp được bảo vệ có sẵn
  • Đọc trực tiếp và bằng chứng Lỗi
  • Công tắc mã hóa màu
  • Bây giờ bao gồm một NIST Traceable Calibration Certificate
  • Sản xuất tại Hoa Kỳ
Prices range from 735,00 US$ to 989,00 US$
Prices range from 735,00 US$ to 989,00 US$
Estimated Delivery is 2 to 3 weeks