Dielectric lỏng 350G

  • Được thiết kế cho quá trình thử nghiệm chất lỏng
  • Được thiết kế để sử dụng với: Dầu, dung môi, nước; hóa chất và muối không có độ nhớt

Priced at
8.171,00 US$