GenRad 1863 Megohmmeter

  • 5 Test voltages from 50, 100, 200, 250, 500 Vdc
  • Rugged and portable analog megohmmeter
  • Up to 3% accuracy
  • 50 kΩ to 20 TΩ measurement range
  • Maximum of 5 mA charge current
  • Analog output
  • Thiết bị được đề xuất trong bản tin dịch vụ máy bay cho DC-10, 747 và các thiết bị khác
  • Vỏ hộp đựng xách tay
  • Lớn, đọc trực tiếp bảng điều khiển phía trước meter
  • Công cụ chất lượng cao đáng tin cậy được thiết kế để kéo dài tới 30 năm
Priced at
5.095,00 US$