GenRad / QuadTech 1864-9700 Megohmmeter

  • 200 Điện áp thử nghiệm từ 10 V đến 1090 Vdc
  • Máy đo siêu âm analog và cầm tay
  • Độ chính xác lên đến 3%
  • Phạm vi đo từ 50 kΩ đến 200 TΩ
  • Công cụ chất lượng cao đáng tin cậy được thiết kế để kéo dài tới 30 năm
  • Thiết bị được đề xuất trong bản tin dịch vụ cho DC-10, 747 và các thiết bị khác
  • Vỏ hộp đựng xách tay
  • Lớn, đọc trực tiếp bảng điều khiển phía trước meter
  • Tối đa 5 mA phí hiện hành
  • Đầu ra analog
Priced at
6.118,00 US$